Lịch sử Đài nghe băng Cassette

Đài nghe băng cassette, gọi ngắn gọn Đài cassette, là thiết bị thu- phát âm thanh bao gồm những bộ phận chính như: phần chạy băng (cassette player); bộ phận khuếch đại tín hiệu (amplifier); bộ phận thu sóng FM, AM cùng râu Ăn ten; một hoặc nhiều loa. Ngoài ra bắt buộc phải có hộc pin…