Panasonic RX-5500

Panasonic RX-5500 là model thuộc dòng size trung của Panasonic. Kích thước:  478 x 293 x 163 mm Loa: 16cm x 5cm Trọng lượng: 6.8kg (không kể pin) RX-5500 là chiếc đài được thiết kế rất chắc nặng, tỉ lệ khối lượng/thể tích rất cao. Chất lượng thiết kế cao cấp đặc trưng của Panasonic: núm…