Aiwa CS-80

Aiwa CS-80 là phiên bản nội địa của Aiwa TPR-955/950, ngoại trừ sử dụng nguồn điện AC 100V và FM chỉ đến 90, không có khác biệt lớn về cấu hình và thiết kế của những model này.

Thông tin và đánh giá Aiwa CS-80 có thể tham khảo trong trang viết về Aiwa TPR-950.

1 vài hình ảnh của Aiwa CS-80:

You Might Also Like