Sony CFS-F70

Sony CFS-S70 là model đỉnh của đỉnh, và cực kỳ hiếm, ngay cả ở Nhật Bản. Không có một chiếc đài nào có kích thước tương đồng mà nặng và nhiều tính năng, cũng như có sức mạnh như F70. CFS-F70, một cách rất đơn giản, không có đối thủ: vô cùng đặc và nặng,…