Lịch sử máy cassette cầm tay Walkman

Tuy Walkman là một thương hiệu độc quyền của hãng Sony nhưng người ta đã quen gọi các máy chơi nhạc – chạy băng cassette hoặc CD – cầm tay, dù là do hãng nào sản xuất, bằng tên gọi Cassette Walkman hoặc CD Walkman. Bài này xin tóm lược vắn tắt quá trình hình…