Các model cassette của Panasonic (National)

Panasonic, National, National-Panasonic

Image

Panasonic, National và National – Panasonic là 3 nhãn hiệu được sở hữu bởi công ty chế tạo điện tử Matsushita Electric Industrial Co., Ltd đóng tại Osaka, Nhật Bản. 2 thương hiệu chính của tập đoàn rất lớn này bao gồm Panasonic và Technics. Với một số dòng sản phẩm, bao gồm radio, cassette, thiết bị điện gia dụng … họ sử dụng nhãn hiệu Panasonic cho thị trường Mỹ và châu Mỹ, National – Panasonic cho hầu hết thị trường, trong khi ở châu A lại sử dụng nhãn hiệu National.

Năm 2008 Matsuchita đã đổi tên thành Panasonic và chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng các nhãn hiệu khác nhau mà quy về duy nhất dưới tên Panasonic.

Công ty cũng đã thâu tóm nhiều doanh nghiệp khác cùng ngành như JVC, Sanyo …

Các model radio, cassette, walkman của Panasonic rất phong phú, với chất lượng được xếp vào hàng đầu bảng. Ngoài ra nó còn có 1 công ty con cũng sản xuất Radio – cassette dưới nhãn hiệu Quasar.

Các thiết bị âm thanh portable (radio, cassette player, walkman) của Panasonic bao gồm:

 • R-1493
 • RF-559
 • RF-563
 • RF-564
 • RF-568
 • RF-594
 • RF-799
 • RF-877
 • RF-888
 • RF-923
 • RF-940
 • RF-973
 • RF-975
 • RF-1004
 • RF-1170
 • RF-1180
 • RF-4800
 • RF-4900
 • RF-5210 JBS
 • RF-5310
 • RF-5310B
 • RF-5410
 • RF-5410B
 • RF-7100
 • RF-7400
 • RF-B20
 • RN-Z600
 • RQ-342
 • RQ-410S
 • RQ-438S
 • RQ-443S
 • RQ-446S
 • RQ-448S
 • RQ-830S
 • RQ-4040
 • RQ-4050
 • RQ-4100
 • RQ-4350 (see RS-4350LJ)
 • RQ-4370
 • RQ-4950
 • RS-4050
 • RS-4100
 • RS-4150
 • RS-4250
 • RS-4260
 • RS-4300
 • RS-4350LJ
 • RS-4356
 • RS-4360dft
 • RS-4370
 • RS-451
 • RS-457
 • RS-460
 • RS-462
 • RS-466
 • RS-466 MKII
 • RX-54
 • RX-1210
 • RX-1220
 • RX-1270
 • RX-1490
 • RX-2025
 • RX-3940
 • RX-4050
 • RX-4830
 • RX-4850
 • RX-4910
 • RX-4920
 • RX-4930
 • RX-4933
 • RX-4935
 • RX-4937
 • RX-4940
 • RX-4941
 • RX-4945
 • RX-4950
 • RX-4951
 • RX-4955
 • RX-4960
 • RX-4975
 • RX-5005
 • RX-5010
 • RX-5010 MKII
 • RX-5011
 • RX-5012
 • RX-5015
 • RX-5020
 • RX-5025
 • RX-5030
 • RX-5030 MKII
 • RX-5040
 • RX-5045
 • RX-5050
 • RX-5060
 • RX-5070
 • RX-5080
 • RX-5080 MKII
 • RX-5085
 • RX-5090
 • RX-5100
 • RX-5100T
 • RX-5104
 • RX-5105
 • RX-5110
 • RX-5120
 • RX-5135
 • RX-5150
 • RX-5160
 • RX-5180
 • RX-5200
 • RX-5220
 • RX-5235
 • RX-5250
 • RX-5280
 • RX-5285
 • RX-5300
 • RX-5320
 • RX-5350
 • RX-5400
 • RX-5430
 • RX-5500
 • RX-5600
 • RX-5620
 • RX-5630
 • RX-5650
 • RX-5700
 • RX-606
 • RX-6400
 • RX-6500
 • RX-7000
 • RX-7100
 • RX-7200
 • RX-7700
 • RX-7714
 • RX-A2
 • RX-A5
 • RX-C37
 • RX-C38
 • RX-C39
 • RX-C41
 • RX-C45
 • RX-C46
 • RX-C48
 • RX-C50
 • RX-C52
 • RX-C53
 • RX-C60
 • RX-C66
 • RX-C100
 • RX-C300
 • RX-CS710
 • RX-CS780
 • RX-CT810
 • RX-CT830
 • RX-CT840
 • RX-CT900
 • RX-CT950
 • RX-CT-980
 • RX-CW26
 • RX-CW30
 • RX-CW43
 • RX-CW50
 • RX-CW200L
 • RX-D30
 • RX-DS650
 • RX-DT680
 • RX-DT75
 • RX-F1
 • RX-F10
 • RX-F11
 • RX-F15
 • RX-F2
 • RX-F20
 • RX-F22
 • RX-F3
 • RX-F32
 • RX-F33
 • RX-F333
 • RX-F35
 • RX-F4
 • RX-F40
 • RX-F460
 • RX-F5
 • RX-F6
 • RX-F80
 • RX-F85
 • RX-F9
 • RX-FM14
 • RX-FM15
 • RX-FM16
 • RX-FM23
 • RX-FM24
 • RX-FM25
 • RX-FM26
 • RX-FM27
 • RX-FM30
 • RX-FM40
 • RX-FM45
 • RX-FS21
 • RX-FS22
 • RX-FS25
 • RX-FS40
 • RX-FS400
 • RX-FS410
 • RX-FS420
 • RX-FS430
 • RX-FS440
 • RX-FS450
 • RX-FS47
 • RX-FS470
 • RX-FS70
 • RX-FT350
 • RX-FT500
 • RX-FT510
 • RX-FT53
 • RX-FT550
 • RX-FT56
 • RX-FT560
 • RX-FW17
 • RX-FW18
 • RX-FW19
 • RX-FW20
 • RX-FW25
 • RX-FW29
 • RX-FW32
 • RX-FW37
 • RX-FW38
 • RX-FW39
 • RX-FW43
 • RX-FW47 LoveCall
 • RX-FW50
 • RX-FW57
 • RX-FW67
 • RX-M70M3
 • RX-PA7 Riddim Vox
 • RX-PS21
 • RX-SW380
 • RX-TS10
 • SA-PM27
 • SA-PMX4 or SC-PMX4
 • SG-740
 • SG-747
 • SG-J500
 • SG-J550
 • SG-J555
 • SG-J800
 • SR-2000
 • SY-PA100
 • TR-1200
 • TR-1400
 • TR-3010

Bạn biết một model khác chưa được đề cập tới trong danh sách bên trên? Hãy để lại bình luận.

Gửi bình luận