Aiwa CS-80

Aiwa CS-80 có thể coi là phiên bản nội địa của Aiwa TPR-955/950, ngoại trừ sử dụng nguồn điện AC 100V và FM chỉ đến 90, không có sự khác biệt nào giữa 2 model này.

Thông tin và đánh giá Aiwa CS-80 có thể tham khảo trong trang viết về Aiwa TPR-950.

1 vài hình ảnh của Aiwa CS-80:

Gửi bình luận